แป้งมันสำปะหลัง


แป้งมันสำปะหลังสามารถนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมกระดาษ หรืออุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ โดยหน้าที่แล้วแป้งมันสำปะหลังจะช่วยรักษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์, ใส, ไม่มีกลิ่น, การทำเป็นแผ่น Film และ กาวได้ดี

บรรจุภัณฑ์


25 กก. ถุงกระดาษ
25 กก. ถุง PP/PE
50 กก. ถุง PP/PE
300 กก. ถุง PP/PE
500 กก. ถุง จัมโบ้
850 ถุง จัมโบ้
1000 ถุง จัมโบ้

คุณสมบัติแป้งมันสำปะหลัง

Item Method Specification
ปริมาณแป้ง Polarimeter 85 % Min
ความชื้น Infrared rays moisture meter 13% Max
ความหนืด By Brabender (6%dry basis,at peak) 550 BU Min
กรด-ด่าง By pH meter (33% solid) 4.5 – 7.0
ปริมาณเถ้า Burning at 590 degree C, 2 hour 0.2 % Max
ปริมาณกากอ่อน 140 Mesh and Centrifuge 0.2 cc Max
ปริมาณแป้งหยาบ 100 Mesh Pass 1.0 % Max
ความขาว Kett Photoelectric Whiteness Meter 90 % Min
ปริมาณกำมะถัน Distilled Method 30 ppm Max (Food)
100 ppm Max (Non – Food)

การเก็บรักษา


เก็บไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงประกายไฟ