แป้งสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ


แป้งมันสำปะหลังถูกใช้ใน 2 ขั้นตอนของการผลิต ได้แก่ ขั้นตอนการขึ้นรูป (Wet-end) และการเคลือบผิวหน้ากระดาษ
ขั้นตอนแรก : แป้งมันสำปะหลังดัดแปร Cationic Starch ช่วยให้จับตัวของเยื่อกระดาษ เพิ่มอัตราการลดความชื้นในขั้นตอนการขึ้นรูป นอกจากนี้ยังเป็นสารช่วยเพิ่มความคงทนหลังจากที่กระดาษผลิตเสร็จแล้ว
ขั้นตอนที่สอง : เป็นขั้นตอนของการทำเยื่อให้อยู่ในรูปของแผ่น ซึ่งแป้งมันสำปะหลังดัดแปรได้ช่วยเป็นตัวเติมเต็มรูที่เกิดขึ้นขณะการผสานตัวของเยื่อ เมื่อถูกส่งต่อเข้าเตาอบและเครื่องอบ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความเรียบเนียนให้กับผิวหน้าของกระดาษ ทำให้เกิดความลื่นไหลมากขึ้นขณะเขียนและน้ำหมึกซึมทะลุผ่านกระดาษได้ยากขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่มีความหนืดต่ำ

การนำไปใช้


– ยิปซัม
– เคลือบผิวหน้ากระดาษ
– กระดาษคาร์บอน

ข้อดีของผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์ ข้อดี
ยิปซัม ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ ในส่วนการจับตัวของเยื่อ (wet end additive) เพิ่มความแข็งแรงและความเหนียวให้กับเยื่อ, เป็นตัวยึดเกาะของตัวเยื่อกระดาษ
เคลือบผิวหน้ากระดาษ – ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ ในส่วนของการเคลือบผิวหน้ากระดาษ การเตรียมให้ละลายด้วยน้ำร้อน
– เพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดาษ ความหนืดคงตัวไม่แยกชั้นจากน้ำ, ตัวแป้งจะแทรกซึมลงในช่องว่างของ
– เยื่อกระดาษ สำหรับกันหมึกซึม
กระดาษคาร์บอน – ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษคาร์บอน เคลือบผิวหน้า, เก็บกักตัวสีได้ดี, ความหนืดคงตัวไม่แยกชั้นจากน้ำ
– กระดาษเรียบเนียน และสามารถปริ้นท์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บรักษา


เก็บไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงประกายไฟ