ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว


แป้งดัดแปรสำหรับอุตสหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว แป้งมันสำปะหลังจะช่วยการส่วนผสมต่างๆรวมตัวกันได้ดีขึ้น และเป็นฟิล์มเคลือบชิ้นขนมขบเคี้ยว ธัญญาหาร  ในอุตสาหกรรมอาหารอบแห้งและธัญญาหารแบบแท่ง แป้งมันสำปะหลังจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติเนื้องสัมผัสที่หนุบหนับ และยืดอายุผลิตภัณฑ์

การนำไปใช้


ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

คุณสมบัติ


Texturizer

ข้อดีของผลิตภัณฑ์


เพิ่มความกรอบ

ควบคุมการพองตัว

การเก็บรักษา


เก็บไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงประกายไฟ