ผลิตภัณฑ์ชนิดเส้น


อาหารประเภทเส้นสำเร็จรูป, อาหารประเภทเส้นสด, วุ้นเส้น ผลิตขึ้นโดยแป้งมันสำปะหลังเนื่องจากให้คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นดีกว่าแป้งประเภทอื่นๆ ส่งผลให้เนื้อสัมผัสของเส้นดีขึ้น แป้งที่เติมลงไปจะช่วยลดการดูดซึมน้ำในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้น และลดการเกิดเจลาติไนซ์มากเกินไป

การนำไปใช้


ผลิตภัณฑ์ชนิดเส้น

คุณสมบัติ


Binder

Texturizer

ข้อดีของผลิตภัณฑ์


ให้ความเหนียวและยืดหยุ่น ไม่ขาดง่าย

ลดเวลาการลวก ต้ม เมื่อใช้งาน

ให้ลักษณะปรากฎของเส้นที่ดี

การเก็บรักษา


เก็บไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงประกายไฟ