ผลิตภัณฑ์จากเนื้อ


ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ แป้งมันสำปะหลังดัดแปรจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก อาหารทะเล แปรรูป เพื่อดูดซับปริมาณน้ำในอาหารไว้ เพื่อรักษาผลผลิต และลดการสูญเสียน้ำระหว่างการจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ กลุ่มแป้งมันสำปะหลังดัดแปรนี้ สามารถถูกเลือกใช้ตามเงื่อนไขด้านการผลิต และความต้องการเนื้อผลิตภัณฑ์

การนำไปใช้


ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

คุณสมบัติ


Binder

Texturizer

ข้อดีของผลิตภัณฑ์


– ปรับปรุงความสามารถในการอุ้มน้ำ
– ให้ความแน่นของเนื้อและความยืดหยุ่นที่ดี
– ให้ความคงตัวระหว่างการจัดเก็บ

การเก็บรักษา


เก็บไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงประกายไฟ