ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง


ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง แป้งมันสำปะหลังดัดแปรจะใช้ในการสร้างคุณสมบัติความสามารถในการแช่แข็ง/การละลาย ที่ดีที่สุด และความคงตัวที่เป็นไปได้  แป้งมันสำปะหลังจะช่วยรักษาความหนืดที่คงตัวและการรักษาความชุ่มชื้นของอาหารแช่แข็งในระยะเวลาการจัดเก็บ

การนำไปใช้


FROZEN FOOD ผลิตภัณฑ์อาหารแช่ เยือกแข็ง

คุณสมบัติ


Texturizer

ข้อดีของผลิตภัณฑ์


เพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่น

ให้ความคงตัวที่ดีเมื่อผ่านการแช่แข็งและละลาย

การเก็บรักษา


เก็บไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงประกายไฟ