ผลิตภัณฑ์แป้งผสมอาหาร


ผลิตภัณฑ์แป้งทอดกรอบ แป้งมันสำปะหลังดัดแปรมีคุณสมบัติเพิ่มการยึดเกาะของแป้งทอดกรอบและขนมปัง อีกทั้งยังเพิ่มความกรอบและลดการอมน้ำมัน

การนำไปใช้


แป้งผสมอาหาร

คุณสมบัติ


Texturizer
Adhesion
Improver

ข้อดีของผลิตภัณฑ์


– เพิ่มความกรอบ
– เพิ่มความสามารถในการพองตัว
– ให้ลักษณะการเกาะยึดที่ดี

การเก็บรักษา


เก็บไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงประกายไฟ