แป้งสำหรับอุตสาหกรรมบอร์ด


แป้งดัดแปรสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุยึดติด
เนื่องจากคุณสมบัติด้านความหนืดสูงของแป้งมันสำหลังที่ใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุยึดติด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถยึดเกาะได้ดี

การนำไปใช้


ผลิตภัณฑ์ยิปซัม และผลิตภัณฑ์ลูกฟูก

คุณสมบัติ


ยึดติดแน่น

ข้อดีของผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์ ข้อดี
ยิปซัม – ความหนืดต่ำที่อุณหภูมิสูงทำให้มีการ migration ที่เร็วและเกือบสมบูรณ์ผ่านพลาสเตอร์
– มีคุณสมบัติในการยึดติดที่ดีในกระดาษที่ใช้ทำยิปซัม
– ความสามารถในการขึ้นรูปเป็นเจลที่ความเข้มข้นสูงและที่อุณหภูมิ 55c ทำให้มีแรงต้านชุ่มชื้นของบอร์ดที่ดีมากเมื่อโดนความชื้นสูง
ลูกฟูก – ความหนืดคงตัวสามารถทำให้การทำงานเครื่องจักรและบอร์ดมีคุณภาพที่ดีกว่า
– ความเร็วของการทำงานเครื่องจักรที่สูงกว่านั้นเนื่องมาจากเหตุผลข้างต้น และความสามารถในการทำงานที่จุดเจลกาวที่ต่ำกว่า
-บอร์ดมีคุณภาพที่ดีขึ้น

การเก็บรักษา


เก็บไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงประกายไฟ